marta tracewska

 Interesują ją przede wszystkim projekty realizowane w przestrzeni publicznej, działania adresowane do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz inicjatywy nastawione na rozbudzenie potencjału w środowiskach lokalnych. Lubi spontaniczność podczas działań edukacyjnych natomiast przy realizacji projektów wszystko powinno tykać jak w szwajcarskim zegarku. Zapalona podróżniczka.

Specjalista ds. pozyskiwania środków finansowych 
 
email: marta.tracewska@serdecznik.pl

tel: 790-800-016