oddziała bajka - kreatywnie

Podczas warsztatu nauczyciele zapoznali się z alternatywnymi technikami i modelami tworzenia zajęć. Warsztatom towarzyszyło siedem zasad Leonarda Da Vinci, które otwierały wrota kreatywności.
1. Curiosita – nienasycona ciekawość życia i nieugaszone pragnienie ciągłej nauki.
2. Dimostriazione – konsekwentne sprawdzanie wiedzy drogą doświadczeń, wytrwałość i gotowość do uczenia się na błędach.
3. Sensazione – nieustanne wyostrzenie zmysłów, zwłaszcza wzroku, jako metoda wzmacniania doznań.
4. Sfumato – (dosłownie „rozpływające się we mgle”) – gotowość do wieloznaczności, paradoksu i niepewności.
5. Arte/scienza – dochodzenie do równowagi pomiędzy nauką a sztuką, logiką i wyobraźnią. Myślenie „całym mózgiem”.
6. Corporalita – kształtowanie wdzięku, oburęczności, kondycji fizycznej i postawy ciała.
7. Conessione – poznanie i rozumienie więzi łączących wszystkie rzeczy i zjawiska. Myślenie systemowe.