ZAJĘCIA PLASTYCZNE W PRACOWNI

ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI

Zajęcia dla dzieci prowadzone są w atmosferze zabawy i wolnej ekspresji, a także konsekwentnej pracy nad kolejnymi tematami w różnorodnych technikach plastycznych.

Głównym celem zajęć jest rozwijanie kreatywności, wyobraźni i umiejętności manualnych dzieci. Są to jednocześnie zajęcia ogólnorozwojowe.

U nas dzieci się nie nudzą i nie trudzą, może troszkę się pobrudzą ;) ale mamy fartuszki i jest gdzie umyć paluszki.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA MŁODZIEŻY 

Młodzież przejawiająca potrzebę wyrażania siebie w twórczości wizualnej znajdzie u nas profesjonalne wyposażenie pracowni, a także ciekawe i różnorodne tematy zajęć w wielu technikach plastycznych.

W ramach doskonalenia warsztatu pracy proponujemy zajęcia z rysunku: studium martwej natury wraz z jej wszystkimi aspektami tj.: kompozycja, konstrukcja, światłocień, kontrast,
a także studium postaci z zagadnieniami proporcji, anatomii, bryły. Zajmujemy się także na zajęciach technikami malarskimi, graficznymi i eksperymentalnymi.

Nie oceniamy umiejętności. Wspomagamy ich rozwój.

PRACOWNIA PLASTYCZNA DLA SENIORÓW

Zapewniamy przyjazną atmosferę pracy twórczej, dostosowanie tematów i technik
do indywidualnych zainteresowań i potrzeb, a także możliwości rozwoju umiejętności, pasji i twórczej aktywności.