fundacja serdecznik na targach viva seniorzy 2016

Przeprowadziliśmy na targach warsztaty plastyczne dla wszystkich zainteresownych rozwojem swoich umiejętności w tym zakresie.