FUNDACJA SERDECZNIK PARTNEREM W PROJEKCIE GALERII MIEJSKIEJ ARSENAŁ

Dzięki nawiązanej współpracy dzieci i młodzież z Domu Readaptacji Społecznej dla Rodzin Eksmitowanych MARKOT oraz podopieczni Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego wezmą udział w cyklu warsztatów, które odbędą się w maju i czerwcu 2016 roku. Projekt jest realizowany przez Galerię Miejską Arsenał.

Idea projektu: „KO-MIKS” streszcza się w tytule, gdzie „KO” oznacza „razem”, „wspólnie”, natomiast „miks” – mieszanka. Pierwszy człon tytułu odnosi się do tematu warsztatów inspirowanych komiksem, którego celem jest integracja środowisk zróżnicowanych wiekowo, mentalnie, pod względem wieku i możliwości. Słowo „MIKS” wskazuje też na różnorodność historii, rozmaitość pomysłów, co będzie miało miejsce podczas zajęć. Dzieci i młodzież, zdobywając wiedzę na temat Czerwca 1956 r. pod okiem twórców i znawców komiksów, wykonają autorskie komiksy poświęcone Wydarzeniom Czerwcowym. W dalszej kolejności powstałe komiksy zostaną zanimowane w ten sposób, że na ich kanwie powstanie krótki film.