SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA FIRMY STRAUSS CAFE POLAND Sp. z o.o.

Projekt „Walizki Wyobraźni” będzie realizowany na terenie Poznania i całej Wielkopolski w okresie wrzesień 2016 – czerwiec 2017. Szczegółowe informacje podamy wkrótce. 
Przekazaną kwotę przeznaczymy na zakup walizki bądź jej wyposażenie. 
Więcej informacji na temat firmy na stronie: http://www.strauss-cafeservice.pl/