rekrutacja uczestników projektu "Kuracja serca i ciała"

 Fundacja Serdecznik otrzymała dofinansowanie od Aquanetu w ramach konkursu charytatywnego pt." Żyj aktywnie - żyj zdrowo" na organizację letnich, stacjonarnych turnusów/plenerów plastycznych adresowanych do seniorów.

W ramach projektu pt. „Kuracja serca i ciała” zapraszamy do udziału w czterech tygodniowych (od poniedziałku do piątku) turnusach, podczas których seniorzy wezmą udział w warsztatach malarskich rozwijających kreatywność i precyzję ruchu, a także w zajęciach prozdrowotnych takich jak Nordic Walking i sylwoterapia, zajęciach relaksacyjnych,  oraz spotkaniach z dietetykiem, fizjoterapeutą i psychologiem. 

Głównym celem projektu jest wzbudzanie lub rozwijanie postawy twórczej i poprawa kondycji psychofizycznej osób starszych.

Zamierzamy również promować zdrowe nawyki żywieniowe.

Pragniemy utrwalać pozytywny wzorzec - aktywny senior to zdrowy senior.

Wszystkie działania będą się odbywały w siedzibie Fundacji Serdecznik przy ul.Grodziskiej 15 oraz nad jeziorem Rusałka.

Projekt zakończy się wystawą prezentującą prace wykonane podczas warsztatów artystycznych.

Terminy: 4 turnusy 

              04.07 - 08.07

              11.07 - 15.07

              18.07 - 22.07

              25.07 - 29.07

Kameralne 8 osobowe grupy

Zajęcia od 09:00 do 16:00 (w tym śniadanie i obiad) przez 5 dni

Projekt zakłada udział w pełnym wymiarze godzin.

 

Zapisy i informacje: tel 505 418 957 (decyduje kolejność zgłoszeń)

 

Projekt dofinansowany przez AQUANET S.A.

Fundacja Serdecznik www.serdecznik.pl