DZIĘKUJEMY BARDZO FIRMIE UNILEVER FOOD SOLUTIONS

Firma Unilever Food Solutions zakupiła łącznie ponad 50 egzemplarzy książek z Wydawnictwa Media Rodzina. Wykorzystamy je do wyposażania kolejnych mobilnych biblioteczek w 2017 roku. Cieszy nas również fakt, że najprawdopodobniej współpraca będzie kontynuowana w przyszłym roku. Za koordynację akcji dziękujemy Panu Piotrowi Łabuzińskiemu.

Więcej informacji o firmie na stronie: https://www.unileverfoodsolutions.pl/