new offer for children and youth

Classes take place in professionally equipped studio.

The main goal of the course is to develop creativity, imagination and artistic skills.

 
children - 7-11 years old - Thursdays 16:00 (1h)/ 40 zł
youth - 12-17 years old - Thursdays 17:30 (2h)/ 60 zł

Contact: katarzyna.mularczyk@serdecznik.pl

 

Zapraszamy na zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży prowadzone w języku angielskim.

Zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonej pracowni.

Głównym celem zajęć jest rozwijanie kreatywności, wyobraźni i umiejętności plastycznych.

Zajęcia dla dzieci od lat 7 do 11 – czwartki godz. 16:00 (1 h) / 40 zł

Zajęcia dla młodzieży od lat 12 do 17 – czwartki godz. 17:30 (2h) / 60 zł

Kontakt: katarzyna.mularczyk@serdecznik.pl