19 listopad 2011 FOTOBAJE warsztaty w naszej pracowni