21czerwiec 2011 wystawa końcoworoczna w naszej pracowni