05 czerwiec 2011 Kortowo-festyn na rzecz Domu Dziecka w Kołaczkowie