LABORATORIUM SZTUKI

Projekt „Laboratorium Sztuki” jest adresowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Uczestników zajęć zabieramy w ekscytującą podróż po świecie sztuki, ucząc nie tylko technik artystycznych, ale przede wszystkim rozwijając ich poczucie własnej wartości i tolerancji.

W 2017 roku projekt otrzymał dofinansowanie ze środków budżetowych Miasta Poznania i będzie realizowany na terenie 5 poznańskich placówek w:

- Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego na Śródce

  (dzieci i młodzież),

- Domu Readaptacji Społecznej dla Rodzin Eksmitowanych MARKOT na ul. Starołęckiej

  (dzieci i matki),

- Szkole Podstawowej nr 82 im. Księcia Przemysła I na ul. Krakowskiej

  (dzieci),

- Domu Readaptacji Społecznej i Noclegowni dla Osób Bezdomnych na Borówkach

  (osoby dorosłe),

- Domu Pomocy Społecznej na ul. Konarskiego

  (seniorzy).

Zajęcia są prowadzone przez: Natalię Adamczyk, Maję Strzelecką oraz Marię-Magdalenę Wawrzyńczyk

W tym roku poza organizacją zajęć edukacyjno-artystycznych zostaną również przeprowadzone spotkania z gośćmi – Panią Ewą Wodzyńską, która poprowadzi warsztaty bębniarskie oraz Panią Anetą Cruz-Kąciak, która zabierze nas w świat interesujących opowieści. Uczestnicy zajęć wezmą także udział w lekcji muzealnej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

Na przełomie listopada i grudnia 2017 roku planujemy organizację wystawy prac, które powstaną podczas tegorocznej edycji projektu. O dokładnym terminie i miejscu poinformujemy w aktualnościach.  

https://www.facebook.com/serdecznik