Marta Węglińska

Pracuje podróżując, co w dużej mierze określa jej zainteresowania. Działa według zasady „akcja–reakcja”, odpowiadając na zastane sytuacje, zasłyszane historie i opowieści, poznane osoby, lokalną kulturę i tradycję. Przetwarza i łączy dane, tworzy sieci znaczeń. Interesuje się zagadnieniem translacji kulturowej. Zajmuje się filmem eksperymentalnym, książkami artystycznymi, fotografią i tekstem. Od 2013 roku tworzy wystawy jako kuratorka i współzałożycielka kolektywu Silverado. Czterokrotna stypendystka MKiDN. Laureatka międzynarodowego stypendium Darmasiswa RI w Indonezji. Od 2013 roku zajmuje się edukacją artystyczną. W 2017 roku prowadziła cykl warsztatów dla dzieci w kilku miastach w Indonezji.